Thực hiện sửa điện thoại quận 5 cho hơn 500 người dùng .

Thực hiện sửa điện thoại quận 5 cho hơn 500 người dùng .
Hơn 500 khách hàng đến từ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã đến sửa điện thoại tại trung tâm Capcuudienthoai.com. Điều này một lần nữa đã khẳng định được vị trí vững chắc của trung tâm trong lĩnh vực sửa điện thoại tại thành phố Hồ Chí Minh. Uy tín của trung tâm ngày càng được lan rộng và nhiều người dùng điện thoại biết đến. Thực hiện sửa điện thoại cho hơn 500 người dùng điện thoại quận 5. Trung tâm Capcuudienthoai.com nhận sửa điện thoại tất... Read More