Trung tâm bảo hành điện thoại lâu dài sau khi sửa

Trung tâm bảo hành điện thoại lâu dài sau khi sửa
Chế độ bảo hành điện thoại có lâu dài hay không là một trong những tiêu chí quan trọng để tạo nên uy tín cho cơ sở sửa điện thoại đó. Thời gian bảo hành tại trung tâm đó quá ngắn, vừa hết hạn bảo hành được một thời gian là điện thoại lại tái phát lỗi cũ. Trung tâm bảo hành điện thoại lâu dài sau khi sửa. Địa chỉ sửa điện thoại đó luôn thoái thác trách nhiệm bảo hành hoặc có nhận bảo hành thì cũng thực... Read More