Người dùng Iphone và những nỗi lo khi phải đi sửa main điện thoại.

Người dùng Iphone và những nỗi lo khi phải đi sửa main điện thoại.
Mainboard là bộ phận quan trọng nhất trong mỗi chiếc điện thoại Iphone. Các lỗi trên mainboard Iphone có rất nhiều trường hợp, có khi bạn sẽ hoàn toàn không thể sử dụng được Iphone, cũng có khi là chết chip điều khiển nào đó khiến bạn không sử dụng được một tính năng nào đó trên Iphone. Người dùng Iphone và những nỗi lo khi phải đi sửa main điện thoại. Đi sửa Iphone những lỗi đơn giản đã cảm thấy lo lắm rồi, khi sửa mainboard Iphone thì... Read More