Chia sẻ của khách hàng về dịch vụ sửa điện thoại tại trung tâm Capcuudienthoai.com

Chia sẻ của khách hàng về dịch vụ sửa điện thoại tại trung tâm Capcuudienthoai.com
Trung tâm Capcuudienthoai.com rất vui mừng từ khi đi vào hoạt động đến nay, trung tâm đã thực hiện sửa chữa thành công cho hàng ngàn chiếc điện thoại. Bộ phận chăm sóc khách hàng của trung tâm vẫn thường xuyên theo dõi, ghi nhận các ý kiến đánh giá nhận xét của khách hàng khi đến sửa điện thoại tại trung tâm.Qua các ý kiến đánh giá chân thành đó, trung tâm có thể biết được những ưu điểm để phát huy và  những mặt còn hạn chế để... Read More