Người dùng điện thoại giới thiệu về địa chỉ sửa điện thoại quận Tân Bình.

Người dùng điện thoại giới thiệu về địa chỉ sửa điện thoại quận Tân Bình.
Một ngày, trung tâm Capcuudienthoai.com đã thực hiện sửa điện thoại cho một khách hàng đến từ quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, anh cho biết bạn của anh đã từng sửa điện thoại tại trung tâm nhiều lần và đã giới thiệu anh đến sửa Iphone. Đây là một thông tin rất đáng vui mừng đối với trung tâm Capcuudienthoai.com. Điều này cho thấy trung tâm đã tạo được sự tin tưởng cao với khách hàng như thế nào nên những người dùng điện thoại quận giới... Read More