Chủ cửa hàng sửa điện thoại từ Bình Phước đến thành phố Hồ Chí Minh để sửa điện thoại cho khách hàng.

Chủ cửa hàng sửa điện thoại từ Bình Phước đến thành phố Hồ Chí Minh để sửa điện thoại cho khách hàng.
Chủ cửa hàng sửa điện thoại từ Bình Phước đến thành phố Hồ Chí Minh để sửa điện thoại cho khách hàng. Anh Hải là một chủ cửa hàng sửa điện thoại và kinh doanh điện thoại nhỏ ở tỉnh Bình Phước. Cửa hàng của anh chủ yếu tập trung vào kinh doanh điện thoại nên anh không đầu tư nhiều vào trang thiết bị sửa điện thoại. Vì vậy, khi khách hàng mang điện thoại đến sửa, anh sẽ sửa trực tiếp những lỗi điện thoại đơn giản như... Read More