Có phải bạn đang cần tìm nơi sửa điện thoại Iphone được bảo hành lâu dài?

Có phải bạn đang cần tìm nơi sửa điện thoại Iphone được bảo hành lâu dài?
Nhiều khách hàng khi đi sửa điện thoại Iphone vẫn thường ca thán rằng những điểm sửa chữa chỉ bảo hành một vài trường hợp sửa điện thoại nghiêm trọng, chi phí cao mà thời gian bảo hành cũng chỉ có vài ngày, còn với những trường hợp điện thoại bị lỗi nhẹ thì họ lại không bảo hành.  "Sau khi sửa điện thoại, nếu không có chế độ bảo hành tốt sẽ không có gì bảo đảm cho chất lượng sửa điện thoại. Những trường hợp như vậy, thường... Read More