Sửa màn hình điện thoại

Sửa màn hình điện thoại

Sự thay đổi của các loại màn hình điện thoại đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong công nghệ sản xuất điện thoại. “Thuở sơ khai”, màn hình điện thoại chỉ có màu trắng đen, độ sáng rất thấp và chỉ hiển thị số gọi đi, gọi đến. Phát triển thêm một bước, màn hình điện thoại đã được làm rộng hơn để người dùng có thể soạn và đọc các tin nhắn. Rồi các màn hình điện thoại màu ra đời. Khi công nghệ chụp ảnh, quay…

Read More