Trung tâm nào có chế độ bảo hành điện thoại lâu dài sau khi sửa?

Trung tâm nào có chế độ bảo hành điện thoại lâu dài sau khi sửa?
Bảo hành điện thoại sau khi sửa là yêu cầu của tất cả khách hàng sau khi mang điện thoại đi khắc phục lỗi tại bất cứ trung tâm hoặc cửa hàng sửa điện thoại nào. Tuy nhiên, một vài địa chỉ sửa điện thoại chỉ đặt ra chế độ bảo hành “lấy lệ”, tức là họ đưa ra thời hạn bảo hành rất ngắn, chỉ kéo dài vài ngày đến nửa tháng và họ không thực hiện bảo hành với nhiều trường hợp sửa điện thoại. Trung tâm nào... Read More