Địa chỉ sửa điện thoại HKPhone ưu việt hơn trung tâm bảo hành chính hãng.

Địa chỉ sửa điện thoại HKPhone ưu việt hơn trung tâm bảo hành chính hãng.
Các trung tâm bảo hành chính hãng của HKPhone đang gặp phải vấn đề gì? Người dùng HKPhone đang chê trách khá nhiều về chế độ bảo hành của hãng. Một số người dùng HKPhone cho biết họ cảm thấy bức xúc vì cách bảo hành của hãng: khi mang điện thoại đến để bảo hành, nhân viên kỹ thuật luôn tìm cách để đổ trách nhiệm cho khách hàng và từ chối bảo hành, nếu có nhận bảo hành thì thời gian bảo hành cũng rất lâu chứ không... Read More