Dấu hiệu nào cho thấy bạn cần đi sửa điện thoại Huawei gấp?

Dấu hiệu nào cho thấy bạn cần đi sửa điện thoại Huawei gấp?
Người dùng điện thoại Huawei có thói quen là đợi khi nào điện thoại gặp phải các sự cố nghiêm trọng như: rơi vỡ màn hình, mất nguồn điện thoại, mất màn hình… thì mới vội vội vàng vàng mang điện thoại Huawei đi sửa. Đến lúc đó, vì vội vàng nên đa số họ đều không có thời gian tìm hiểu kỹ về địa chỉ sửa điện thoại. Thực tế, ngoại trừ những sự cố bất ngờ như rơi, bị nhúng nước hay chập điện, những chứng “bệnh” của... Read More