Sửa điện thoại lấy liền

Sửa điện thoại lấy liền
Khánh sử dụng một chiếc điện thoại Samsung Galaxy nhưng một lần do sơ ý, Khánh đã làm rơi vỡ màn hình chiếc điện thoại của mình. Như nhiều khách hàng đi sửa điện thoại khác, Khánh mang điện Sửa điện thoại lấy liền thoại đến một cửa hàng sửa điện thoại ở gần nhà để thuận tiện, đỡ mất nhiều thời gian đi lại. Tưởng  như đỡ tốn thời gian, hóa ra sự lựa chọn này lại khiến Khánh mất cả chiếc điện thoại. "Khi mang điện thoại đến,... Read More