3 bước tối quan trọng mà những bạn chuẩn bị đi sửa điện thoại cần đọc trước.

3 bước tối quan trọng mà những bạn chuẩn bị đi sửa điện thoại cần đọc trước.
Cũng như laptop, PC hay các thiết bị điện tử khác, chiếc điện thoại của bạn gửi vào tiệm sửa chữa cũng phải đối mặt với bao nhiêu nguy cơ trước mắt. Thậm chí, một nhân viên đã cho biết rằng “Có những lỗi mình không sửa được, nếu khách đem điện thoại đến cửa hàng khác và sửa được thì coi như mất khách nên cứ thẳng tay “luộc” linh kiện và chọc phá vài chỗ để cái điện thoại ấy thực sự “hết thuốc chữa” luôn!” Kiến thức... Read More