Chuẩn đoán lỗi điện thoại tại nhà.

Chuẩn đoán lỗi điện thoại tại nhà.
Người sử dụng điện thoại thường có kiến thức về phần cứng điện thoại khá hạn chế, mỗi khi điện thoại bị hỏng, mang ra tiệm sửa chữa và giao mọi quyền phán quyết cho thợ sửa điện thoại. Vì vậy, những thợ sửa điện thoại không có đạo đức nghề nghiệp lợi dụng điểm yếu này để tăng thêm lỗi điện thoại để tăng phí sửa chữa.  Có những lỗi điện thoại rất đơn giản, chỉ cần vệ sinh máy lại là xong, vậy mà thợ sửa điện thoại... Read More