Sửa loa điện thoại

Sửa loa điện thoại
Loa điện thoại là bộ phận không thể thiếu đối với một chiếc điện thoại. Thử nghĩ xem, chức năng quan trọng nhất của một chiếc điện thoại vẫn là liên lạc, trò chuyện với nhau, vậy mà loa điện thoại của bạn bị hỏng, thế là bạn cứ nói chuyện và chẳng nghe được đầu dây bên kia trả lời những gì. "Loa điện thoại bị hỏng còn làm cho bạn không thể sử dụng chức năng nghe nhạc giải trí với chiếc điện thoại của mình. Một lỗi... Read More