Chẩn đoán các trường hợp điện thoai không sạc được pin.

Chẩn đoán các trường hợp điện thoai không sạc được pin.
Điện thoại không sạc được pin là trường hợp rất thường gặp với những người dùng điện thoại. Việc sạc điện thoại được điều khiển bằng nhiều linh kiện của điện thoại: bộ sạc biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều để cấp vào pin điện thoại, mạch sạc pin điện thoại được điều khiển bằng chip trên main sẽ điều khiển quá trình sạc điện thoại, tự động ngưng cấp điện vào pin khi pin đã đầy. Bộ sạc pin điện thoại bị hỏng có... Read More